Regulamin rozpatrywania skarg

  • 1. Biuro Obsługi Klienta jest zobowiązane odpowiedzieć na skargę w ciągu czternastu dni roboczych.

    2. Wszystkie skargi muszą być składane na piśmie na adres korespondencyjny Biuro Dyrekcji, Galeria Warmińska, Ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn lub na adres e-mail bok@galeria-warminska.pl.

    3. Skarga powinna zawierać dane takie jak data, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe składającego skargę.

    4. Wysyłając skargę Klient akceptuje niniejszy regulamin.

    5. Korespondencja zawierająca dane osobowe, będzie przetwarzana na zasadach opisanych na stronie https://galeria-warminska.pl/polityka-prywatnosci.