Regulamin

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWO – ROZRYWKOWEGO 

„GALERIA WARMIŃSKA” w OLSZTYNIE

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego „GALERIA WARMIŃSKA”, zwanego dalej Centrum.

Galeria Warmińska jest dostępna dla Klientów w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej www.galeria-warminska.pl

Zabrania się przebywania na terenie Galerii Warmińskiej osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Galerii Warmińskiej, nie zastosuje się do żądania.

Zabrania się używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)oraz wnoszenia na teren Centrum broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

Zabrania się poruszania, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów, pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych.

Na terenie Galerii Warmińskiej nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających, palić wyrobów tytoniowych zarówno uznawanych za tradycyjne, jak również papierosów elektronicznych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi. 

Na terenie Galerii Warmińskiej zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, butorolkach, hulajnogach, rowerach, segwayach, smart balance boardach, samochodzikach zdalnie sterowanych za wyjątkiem samochodów dostępnych na terenie Centrum.

Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Galerii Warmińskiej odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.

Galeria Warmińska jest obiektem przyjaznym psom. 

W strefach wspólnych Galerii Warmińskiej dopuszcza się możliwość wprowadzania psów i innych zwierząt, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych Klientów Galerii Warmińskiej, pod warunkiem stałego nadzoru opiekuna. Wprowadzane zwierzęta powinny być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wyrządzenia szkody innym osobom lub mieniu, tj.: trzymane na smyczy i w kagańcu lub w specjalnym transporterze. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele. Za strefy wspólne uznaje się pasaże, korytarze, parking, etc. W trosce o komfort pozostałych Klientów rekomenduje się niewprowadzanie zwierząt na strefę restauracyjną. Psy asystujące mogą poruszać się na terenie całej Galerii Warmińskiej bez ograniczeń.

Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona. Właściciel Centrum jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Centrum, od podmiotów prowadzących powyższą działalność bez zgody Administracji Centrum. 

Zabrania się fotografowania i filmowania obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum, 
za wyjątkiem zdjęć lub filmów przeznaczonych do użytku prywatnego.

 Zabrania się spożywania jedzenia nie zakupionego w restauracjach i kawiarniach zlokalizowanych w Galerii Warmińskiej.

 Zabrania się przesiadywania w strefie foodcourt osobom nie korzystającym z usług lokali gastronomicznych oraz grania we wszelkiego rodzaju gry towarzyskie (karty, kości itp.).

Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii Warmińskiej jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.

Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Galerii Warmińskiej należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony.

Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.

Wszystkich odwiedzających Galerię Warmińską uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Wejście na teren Galerii Warmińskiej oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

 

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW.                                                                              

Dyrekcja Centrum

O galerii

Galeria Warmińska jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Jej architektura nawiązująca do tradycyjnego warmińskiego budownictwa jest tak urokliwa i wyjątkowa, że wielu turystów odwiedzających Olsztyn przyjeżdża na ul. Sikorskiego tylko po to, by na tle Galerii Warmińskiej zrobić sobie zdjęcie. A jeszcze ciekawiej jest w środku: 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek (wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie), kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a nawet amfiteatr!

Czas, bez nudy i sztampy, spędzają tu całe rodziny, dla których Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty, czy imprezy propagujące zdrowy styl życia. 

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG

PARKING

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA FIRMY NEPI Rockcastle Group

 

Godziny otwarcia

Galeria Warmińska

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele handlowe 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fitness Club Kinetic

Pon. - Pt. 6:30 - 22:00
Sobota 8:00 - 18:00
Niedziela 8:00 - 18:00

Mądre Klocki

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Fox Games

Pon. - Sob. 10:00 - 21:00
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Multikino

Pon. - Nd. 10:00 - 22:00

Żabka

Pon. - Sob. 9:30 - 21:30
Niedziele handlowe 9:30 - 21:30
Niedziele niehandlowe 11:00 - 19:00

Ta witryna używa plików cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.